Menú boton

Àrea Comtable

Comtabilidad

Àrea Comtable

La Comtabilidad

És un dels elements més importants dins d'una empresa. Gràcies a la comptabilitat, registrem tots els moviments econòmics que fa la firma, la qual cosa gasta, ingressa, factura, la qual cosa genera, entre altres aspectes. Gràcies a la comptabilitat, podem prendre decisions d'una millor manera, al mateix temps que coneixem la informació i podem analitzar-la per a millorar la gestió i optimitzar els recursos.

Àrea Comtable

Un servici integral, per a tot tipus d'empreses. En la pràctica ens encarreguem de registrar, classificar i organitzar les operacions mercantils de l'empresa. En ella es troben totes les tasques des de les seues constitució fins a la seua liquidació. L'objectiu final és conéixer el flux d'ingressos i gastos, l'entrada i eixida de capital.

Portar la comptabilitat el més actualitzada possible és important per a saber amb seguretat la situació financera de l'empresa.

  • Control del Pla General Comptable (PGE), de la societat, a més de la resta de normativa aplicable que ha de complir qualsevol empresa a Estrongya.
  • Classificació de qualsevol tipus de documentació comptable.
  • Assessorament personalitzat basat en la informació comptable que puga ajudar en les preses de decisions de l'empresa.
  • Gestió dels béns i el patrimoni de l'empresa, prenent les mesures necessàries per a la seua seguretat i conservació.