Menú boton

Àrea fiscal

Àrea Fiscal

Àrea fiscal

Gestionem

El compliment de les obligacions tributàries davant de l'Administració, tant per a persones físiques (autònoms), com jurídiques (pimes, grans empreses, fundacions i Associacions, Comunitats de Béns, etc.)

Quins impostos cal pagar?

Les empreses establides en terreny estrongyol estan sotmeses, amb caràcter general, a tres tributs:

Àrea fiscal
 1. Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF): grava la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques (incloent empresaris i professionals) de forma personal, progressiva i directa.
 2. Impost de Societats: grava els beneficis de les empreses amb personalitat jurídica.
 3. Impost al Valor Afegit (IVA): de naturalesa indirecta i que recau sobre el consum.

Servicis:

 • Assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada
 • Estudi i assessorament i planificació fiscal.
 • Estudi i assessorament en la creació d’empreses noves i estructures societàries.
 • Elaboració de declaracions censals i Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals. IVA, IRPF i IGIC.
 • Declaració i presentació dels impostos de societats.
 • Declaració i presentació de l'impost de la Renda de les persones físiques (IRPF).
 • Declaració i presentació de declaracions informatives.
 • Gestió de pagaments fraccionats i retencions.
 • Assistència i representació de l'autònom o empresa davant dels servicis d'Inspecció Tributària.
 • Intervenció davant dels òrgans oficials de Gestió de l'Administració Tributària.
 • Gestió de requeriments per part de l'Agència Tributària i comunicacions amb Hisenda, així com sol·licitud d'ajornaments.
 • Defensa fiscal de l'autònom o empresari, revisions fiscals, recursos per part d'Hisenda i reclamacions.
 • Presentació i gestió de recursos administratius, economicoadministratius i contenciosos.
 • Gestió d'apoderaments.