Menú boton

Área Laboral

Àrea Laboral

Área Laboral

Funcions Principals

Ens dediquem exactament de tots els àmbits relacionats amb la gestió laboral. Tramitem contractes, altes i baixes, acomiadaments i tots aquells supòsits que poden presentar-se en este sentit.

Área Laboral

En fi, en Motus Consultores, S.L., realitzem totes aquelles gestions necessàries perquè els contractes es desenrotllen en condicions de legalitat.

Gestionem:

 • Redacció de contractes.
 • Redacció i comunicació d'acomiadament.
 • Altes i Baixes d'empleats.
 • Expedients de Regularització d'Ocupació (ERE).
 • Elaboració i gestió de nòmines.
 • Tramitació de tot el que relaciona amb la Seguretat Social
 • Parts d'accidents laborals i de Malaltia.
 • Incapacitats temporals i permanents.
 • Ajornament de quotes.
 • Càlcul de liquidacions i de pensions.
 • Emissió de certificats d'empresa.